autoservis vech znaek voz
  • prodej voz LADA
  • prodej autodl
  • prodej autopsluenstv
  • autoelektronika
Dkujeme vem stlm i nhodnm zkaznkm za pze firm Automonti s.r.o a sdlujeme, e firma kon montn innost k 31.3.2018. Dle se o Vs postar nov firma se stvajcmi mechaniky na nov adrese dle nabdky Webu.
Poptvka

Potebujete pomoci, opravit, i poradit? Nevhejte a vyplte jednoduch formul zde.

Kontakty

Jozef Slotta

Kleice 1,
538 03 Hmanv Mstec
esk republika

mapa provozovny Automonti s.r.o.
+420 603 157 971

servisklesice@seznam.cz

I: 11171600

Novinky

Opravy laku

M�te vozidlo po�kozen� od krupobit� nebo jinak po�kozenou karoserii vozidla?
Jsme tu pro V�s a nab�z�me �e�en�.

  • specializace na opravy karos�ri� bez lakov�n� po kroup�ch a parkovac�ch �kod�ch
  • vysok� kvalita

Opravy laku - �l�nky vztahuj�c� se k sekci

Opravy laku pomoc� PDR metody

Opravy laku pomoc� PDR metody Opravy laku pomoc� PDR metody

V z�padn� Evrop� se tato technologie pou��v� ji� d�le ne� 15 let a jedn� se o jedin� zp�sob opravy vozidel po kroup�ch.�Jedn� se o zp�sob opravy bez nutnosti n�sledn�ho lakov�n� karoserie vozidla, jinak tak� zn�m� jako PDR. v�ce ..Prodej voz� LADA

Prodej voz� LADA

Prod�v�me nov� vozy LADA. Projd�te si na�i nab�dku voz� zna�ky LADA. Vyberte si kvalitn�, osv�d�en� vozy.
  |  V�ce ..

Zabezpe�en� vozidel

Prodej voz� LADA

Po��ta�e ovl�daj� nejen n�s, ale i na�e vozy! Poskytujeme diagnostiku pro 32 zna�ek automobil�.
  |  V�ce ..

GPS lokalizace vozidel

Automonti s.r.o. p�ich�z� s velmi ��inn�m �e�en�m, jak ve�ker� n�klady na vozov� park ve spole�nosti dostat jednodu�e pod kontrolu. Zku�enosti ukazuj� �spory jen na spot�eb� paliva mezi 30 a� 40%.
  |  V�ce ..

Diagnostika vozidel

Pokud m�te probl�m s Va��m vozidlem, prov�d�me diagnostiku vozidel . K dispozici m�me mno�stv� diagnostick�ch p��stroj�. Vozidla vyroben� b�hem posledn�ch 10 let ji� obsahuj� velk� mno�stv� elektroniky, ��d�c�ch jednotek a �idel. Bez autodiagnostiky je �asto nemo�n� zjistit z�vadu.
  |  V�ce ..

Emise STK

Emise STK ME Emise STK TK

V�e co pot�ebujete, je zn�t na�e kontakty o ostatn� se postar�me za V�s.
  |  V�ce ..

Ta�n� za��zen�

Nab�z�me kvalitn� a spolehliv� ta�n� za��zen�, kter� V�m nainstalujeme v na�em autoservisu.
  |  V�ce ..

admin - bazar | administrace | tvorba www © 2019 Jozef Slotta | Kleice 1, 538 03 Hmanv Mstec | tel: 603 157 971

Nai zkaznci k nm dojdj tak z mst: Chrudim, Holice, Pelou, Hemanv Mstec, Hradec Krlov.

Tvorba www |  podnoe, stylov nohy |  obytn zahrada |  fitcentrum Chrudim |  BOSCH |  Anatolsk pasteveck pes |  lety balnem - Chrudim |  Sklenstv, zasklvn |  Infratopen |  Vysokozdvin vozky |  levn letenky |  Izolace proti vlhkosti |  kamenn ploty kolem Vaeho domu |  dmsk a pnsk prdlo |  Pnsk prdlo, prdlo pro pny |  Sten okna |  pokrvastv Chrudim, Pardubice