autoservis vech znaek voz
  • prodej voz LADA
  • prodej autodl
  • prodej autopsluenstv
  • autoelektronika
Dkujeme vem stlm i nhodnm zkaznkm za pze firm Automonti s.r.o a sdlujeme, e firma kon montn innost k 31.3.2018. Dle se o Vs postar nov firma se stvajcmi mechaniky na nov adrese dle nabdky Webu.
Poptvka

Potebujete pomoci, opravit, i poradit? Nevhejte a vyplte jednoduch formul zde.

Kontakty

Jozef Slotta

Kleice 1,
538 03 Hmanv Mstec
esk republika

mapa provozovny Automonti s.r.o.
+420 603 157 971

servisklesice@seznam.cz

I: 11171600

Novinky

Diagnostika vozidel

Pokud m�te probl�m s Va��m vozidlem, prov�d�me diagnostiku vozidel . K dispozici m�me mno�stv� diagnostick�ch p��stroj�. Vozidla vyroben� b�hem posledn�ch 10 let ji� obsahuj� velk� mno�stv� elektroniky, ��d�c�ch jednotek a �idel. Bez autodiagnostiky je �asto nemo�n� zjistit z�vadu. Nejprve prov���me vozidlo na diagnostice, kter� n�m pom��e odhalit p���inu va�eho probl�mu.

Diagnostiku vozidel prov�d�me pomoc� nejmodern�j�� technologie. K odhalen� z�vady vyu��v�me zna�kov� diagnostiky p��mo pro konkr�tn� zna�ku vozu - m�me tak jistotu odhalen� probl�mu v co nejkrat�� dob�. Autodiagnostiku prov�d�me v�etn� maz�n� chybov�ch hl�ek, kontrolu funkc� automobilu a p�izp�sobeni ��d�c�ch jednotek vozu a ak�n�ch �len�, reset airbagov�ch jednotek a mnoho dal��ch �kon�. Diagnostiku vozidel prov�d�me na v�ech typech osobn�ch vozidlech.Str�nky partnera: ATAL T�bor

Prodej voz� LADA

Prodej voz� LADA

Prod�v�me nov� vozy LADA. Projd�te si na�i nab�dku voz� zna�ky LADA. Vyberte si kvalitn�, osv�d�en� vozy.
  |  V�ce ..

Zabezpe�en� vozidel

Prodej voz� LADA

Po��ta�e ovl�daj� nejen n�s, ale i na�e vozy! Poskytujeme diagnostiku pro 32 zna�ek automobil�.
  |  V�ce ..

admin - bazar | administrace | tvorba www © 2019 Jozef Slotta | Kleice 1, 538 03 Hmanv Mstec | tel: 603 157 971

Nai zkaznci k nm dojdj tak z mst: Chrudim, Holice, Pelou, Hemanv Mstec, Hradec Krlov.

Tvorba www |  podnoe, stylov nohy |  obytn zahrada |  fitcentrum Chrudim |  BOSCH |  Anatolsk pasteveck pes |  lety balnem - Chrudim |  Sklenstv, zasklvn |  Infratopen |  Vysokozdvin vozky |  levn letenky |  Izolace proti vlhkosti |  kamenn ploty kolem Vaeho domu |  dmsk a pnsk prdlo |  Pnsk prdlo, prdlo pro pny |  Sten okna |  pokrvastv Chrudim, Pardubice